DR. ÖMER COŞKUN

DR. ÖMER COŞKUN

DR. ÖMER COŞKUN

Dünyadaki bütün bilim adamlarının yaptığı çalışmaların görüldüğü www.pubmed.com isimli internet sitesine Çoşkun anahtar kelimeleri yazıldığında çalışmalarının bir kısmı görülecektir.
İstanbul Tıp Fakültesin’deki Tıp eğitimine başladığı 1987 yılında aynı zamanda Deneysel Tıp Araştırmalar Merkezi (DETAM) da diabet grubuna dahil olarak bilimsel çalışmalarına başladı.

Fakültenin bitiminde kazandığı Erciyes Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji (hücre doku ve anne karnındaki çocuk bilimi) ihtisası sırasında sara hastalığında kullanılan valproatın karaciğerde oluşturduğu hasara karşı karnitin uygulanmasının etkilerini araştırmakla da bilimsel makaleler yazmaya başladı (Valproate uygulanan ratlarda hepatotoksisite ve karnitin uygulanmasının etkileri.Erciyes Tıp Dergisi, 19(2): 74-77, 1997). Toplamda 100 ü geçen ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla kendini bilimsel olarak isbat eden Dr. Ömer Coşkun çeşitli kongrelerde ulusal (Coşkun Ö. Kronik Toluen intoksikasyonunda periferik sinir sistemi hasarı. 29. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresi, En iyi üçüncü poster ödülü, 1-5 Eylül, P-27, GATA, ANKARA) ve uluslar arası (Coskun O. 3 Congresso Italo-Turco Di Laringologia 15-16 Ottobre, En iyi poster ödülü, Ottobre 2004 Chieti-Pescara, ITALIA) ödüller kazanmıştır.

Türkiye’nin ilk ve Tek Herbalist, akademisyen doktorudur. Yard. Doç Dr. Ömer COŞKUN Tabip, bilim adamı, sanayici, bitkisel ilaç araştırmacısı, yazarı ve bitki özleri üreticisidir. Bitkisel ilaç uygulanması düşünüldüğünde şifalı bitkiler ve antioksidanlarla ilgili 47 uluslararası ve 68 ulusal çalışma yapmış bir tıp doktorudur. Halen çalışmaları Amerika, Çin ve Avrupa’da devam etmektedir.

DOKTOR: Aksaray ili Eskil ilçesi Ihlara Sağlık Ocağında 1993 yılında Hükümet Tabibi olarak atandı ve yüzlerce kişiyi muayene ve tedavi etti. Kayseri’de bir hastanede kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptı ve acil servisinde çalıştı. Akdeniz bölgesinde turizm hekimliği yaptı. Avrupa Topluluğu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında bir sendikaya bağlı olarak Türkiye’nin çeşitli illerinde binlerce işçiye işyeri hekimliği, sağlık danışmanlığı, check up hizmeti ve ultrasonografi yaptı. Üniversite hastanelerinde ve çeşitli polikliniklerde hekim olarak görev aldı. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Tüp bebek merkezin’de çalıştı.

EĞİTİCİ: Erciyes Tıp Fakültesinde 1998 yılında Öğretim Görevlisi olarak başladığı Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve yardımcı sağlık personelinin eğitilmesi görevine yedek subay olarak askerlik vazifesini yerine getirmek amacıyla sevkedildiği Gülhane Askeri Tıp Akademisin’de devam etti. 2001 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalına Yardımcı Doçent ve Anabilim Dalı Başkanı olarak atandı ve 2005 yılında bu görevinden gördüğü lüzum üzerine istifa ederek memleketi Adana’da yerleşti. 1987 yılında başlayıp halen devam eden eğitim ve araştırma çalışmalarına profesyonel olarak ve çeşitli kurumlara danışmanlık yaparak devam etmiş, Şubat 2007 tarihinden itibaren sadece kendi çalışmalarına yönelmiş ve Tüm kurum ve kuruluşlarla organik ve danışmanlık anlamında bağını kopartmıştır.
 ÜRETİCİ: Yeterli eğitiminden ve bitkisel ilaçlara yönelmesinden sonra konunun uzmanları olan bilim adamları ile sürekli bilgi alışverişine girdi. Yurt içi ve yurt dışı çeşitli üniversitelerin Tıp Fakülteleri, Ziraat Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri ve Tubitak’ın bilim adamları ile diyalog halinde oldu. Prof. Dr. Ayten Doğan, Prof. Dr. Mihri Mimioğlu ve Prof. Dr. Turhan Baytop, Dr. James Duke, Dr. Earl Mindell gibi kendi dalındaki otoritelerin eserlerinden faydalandı.. Amerika, Almanya ve Fransa’dan getirdiği özel laboratuar makine ve ekipmanlarını Adana’da kurup bir bitkisel ilaç araştırma laboratuarı oluşturdu. Tıbbi bitkilerin etken maddelerini distilasyon ünitesinde ve gaz kromatografi cihazında, birlikte çalıştığı gıda mühendisi, kimyager ve eczacıların da katkıları ile tespite ve üretime başladı.
YENİLİKÇİ: İntegratif Tıp ve Biorezonans konularına ilgi duyarak katıldığım kursta uluslar arası sertifika aldım. Avrupa’da CE sertifikası almış cihazlarla gezici biorezonans merkezleri oluşturdum. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda danışman olarak görev aldım. BİOTEST konusunda yapılan bir programın oluşturulmasında görev aldım. Binlerce kanser hastasının hücresel check-up sonuçlarını değerlendirip Türkiye’nin en büyük arşivini oluşturdum. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen hasta veya hasta yakınlarına sağlıklı yaşam ve bitkilerle destek konusunda ücretsiz danışmanlık yaptım.

ÖZGEÇMİŞ (ÖMER COŞKUN)
05.03.1970 tarihinde Adana ilinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Adana ili, Sarıçam ilkokulu, Yavuzlar ortaokulu ve Adana Erkek lisesinde 1987 yılında tamamladıktan sonra, 1987-ÖSYS ile İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesin’de eğitimimi sürdürmeye hak kazandım. Temmuz 1993 te mezun olarak Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Ihlara kasabası sağlık ocağında Sağlık Bakanlığına bağlı pratisyen hekim olarak görev aldım. 1994-Eylül Döneminde Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak Erciyes Ü. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalın’da araştırma görevlisi olarak uzmanlık eğitimine başladım. Yoğun muskuler egzersizde L-Karnitinin sıçan karaciğeri, iskelet kası ve testis dokularına etkileri konulu tezi hazırlayarak, 18.06.1998’de uzmanlık belgesi aldım. 14.10.1998’de öğretim görevlisi kadrosuna atandım. Bir yıl bu görevde çalıştıktan sonra, askerlik vazifemi yapmak üzere, KKK komutanlığı tarafından, GATA komutanlığı emrine gönderildim.

Genel Kurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalın’da ve Tüp Bebek Merkezinde Uzm. Tbp. Tğm. olarak çok sayıda bilimsel çalışmaya katıldım. Askerlik görevim sırasında Çankaya Tıp Merkezi, Siteler Yıldız Polikliniği vb. sağlık kuruluşlarında nöbet tuttum. Askerlik bitiminde, Sağlık Bakanlığı izniyle Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Tüp Bebek Ünitesinde 6 ay Spermiyogram, Sperm Yıkama ve İVF, İCSİ, TESE, MESA, USG ile folikül takibi vb. üremeye yardımcı teknikler konusunda eğitim aldım. Eğitim bitiminde Türk Tabipler Birliğinin İşyeri Hekimliği kursuna katılarak sertifika aldım. Antalya Tabip Odasına kayıt yaptırarak çeşitli otellerde turizm hekimliği yaptım.

Avrupa Topluluğu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği anlaşmasına bağlı olarak kurulmuş Gezici Sağlık Merkezinle başta Ankara MKEK (Kapsülsan, Fişeksan, Roketsan, Elsa vb), Seydişehir Aliminyum ve Antalya Ferri Krom fabrikaları olmak üzere Türkiye’nin bir çok yerinde binlerce işçiye sağlık danışmanlığı ve check-up hizmeti verdim. Gezici Sağlık Merkezinde Tüm Batın Ultrasonografisi, Elektrokardiografi, Röntgen, Spektrofotometri, çeşitli kan ve idrar tahlilleri yapılabilecek teçhizat mevcuttu. Tek doktor olarak yardımcı sağlık personeliyle birlikte uzun süre sendika bünyesinde çalıştım.

Zonguldak Karaelmas Ün. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında Kasım 2001 de Yardımcı Doçent olarak atandım. Kurucu anabilim dalı başkanı olarak Histoloji Laboratuarı, Embriyoloji Laboratuarı, Hücre Kültürü Laboratuarı ve Görüntü Analiz Laboratuarını kurdum. Histoloji-Embriyoloji bölümünün Yüksek Lisans ve Doktora programlarını hazırladım. İki tane yüksek lisans tezinde danışmanlık yaptım. Tıp Fakültesi Öğrenci Bilgisayar Laboratuarının kurulup işletilmesi ve multimedya yardımıyla eğitim konularında görev aldım. Gonadotropinlerin oosit matürasyonu üzerine etkileri konulu bir projeyi tamamladım. Histoloji ve Embriyoloji dalında ders notlarımı içeren iki adet kitap yazdım. Öğrencilerin eğitimi için hücreden sinir sistemine kadar histoloji sunularını ve Genel ve Özel Embriyoloji konularını içeren power point sunularını içeren 2 cd hazırladım.Tıp Fakültesinde eğitim ve araştırma görevlerimin yanında Araştırma Hastanesi Muayene Komisyon Üyesi olarak çalışıyordum. 2005 yılında görevimden istifa ederek teklif aldığım Kentucky Üniversitesi (ABD) Diabet Araştırma Merkezinde postdoctoral fellowship olarak projelere başladım. Aynı zamanda memleketim olan Adanada Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde Sağlıklı Yaşam merkezleri açtım. Organize Sanayide entegre tesisler kurarak şifalı bitkileri ekonomiye kazandırdım. Yüzlerce vatandaşımızı istihdam edecek bir sektöre katkıda bulundum. Başta TANSALP olmak üzere 43 çeşit ürünün formüllerini hazırladım. Tüm hastalara destek olmak amacıyla başta kanser konusu olmak üzere setler oluşturdum. Ankara, İzmir ve İstanbulda yapılan doğal ürünler ve sağlıklı yaşam fuarlarına katıldım. Ege Üniversitesi ARGEFAR’da bitkilerle tedavi kursuna devam ettim ve katılım belgesi aldım.İntegratif Tıp ve Biorezonans konularına ilgi duyarak katıldığım kursta uluslar arası sertifika aldım. Antalyada bir merkezin kurucu üyesi olarak görev aldım. Aynı zamanda çeşitli SPA merkezlerinde arındırma ve doğal yaşam departmanları kurdum. Avrupada CE sertifikası almış cihazlarla gezici biorezonans merkezleri oluşturdum. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda danışman olarak görev aldım. BİOTEST konusunda yapılan bir programın oluşturulmasında görev aldım. Binlerce kanser hastasının hücresel check-up sonuçlarını değerlendirip Türkiye’nin en büyük arşivini oluşturdum.

Bitkilerden özellikle çörek otundan TIMALP, keçi boynuzundan doğal insülin olan INSALP, soğan kabuğundan kemik erimesi için GUERALP etken maddelerini elde ederek bunların tamamlayıcı tıpta kullanılabilmelerini sağladım. Böylece bitkiler insan sağlığına daha fazla hizmet etmeye başladılar. Amerika, Avrupa, Asya ve Arap ülkelerine doğal ürünler ihracatı yapıyorum. Henüz deneme aşamasında yüzlerce bitki özü araştırmalarım devam etmektedir.

Ülke genelinde Sağlıklı Yaşam Seminerleri vermekteyim. Yirmi yıllık tıp tahsilimin birikimini aktarmak amacıyla sunular hazırladım. Pratik örnekleriyle daha kaliteli ve uzun ömürlü bir hayatın nasıl sağlanabileceği konusunda yüzlerce insanla fikir alışverişinde bulunuyorum. Halen basım aşamasında Bitkilerin Sihirli Dünyası adlı bir kitabım bulunmaktadır.

Uluslar arası alanda yayınlanmış 47, ulusal alanda 68 makale ve bildirim bulunmaktadır. Bu akademik çalışmalar dünyanın en saygın dergilerinde yayınlanmıştır. Uluslar arası kongrede bildiri sunmak amacıyla başta Amerika San Diego ve Boston, İtalya Milano, Finlandiya Tampere, İspanya Barcelona, Malezya Kuala Lumpur, Yunanistan Selanik ve Bosna Sarajevo Üniversitelerinde olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde bulundum. Halen dört adet uluslar arası derginin hakemliğini yürütmekteyim. Evliyim, iki çocuk babasıyım. İngilizce ve bilgisayar bilmekteyim.

BİLİM ADAMI: Dünyadaki bütün bilim adamlarının yaptığı çalışmaların görüldüğü www.pubmed.com isimli internet sitesine Çoskun  anahtar kelimeleri yazıldığında çalışmalarının bir kısmı görülecektir. İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki Tıp eğitimine başladığı 1987 yılında aynı zamanda Deneysel Tıp Araştırmalar Merkezi (DETAM) da diabet grubuna dahil olarak bilimsel çalışmalarına başladı. Fakültenin bitiminde kazandığı Erciyes Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji (hücre doku ve anne karnındaki çocuk bilimi) ihtisası sırasında sara hastalığında kullanılan valproatın karaciğerde oluşturduğu hasara karşı karnitin uygulanmasının etkilerini araştırmakla da bilimsel makaleler yazmaya başladı (Valproate uygulanan ratlarda hepatotoksisite ve karnitin uygulanmasının etkileri. Erciyes Tıp Dergisi, 19(2): 74-77, 1997). Toplamda 100 geçen ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla kendini bilimsel olarak isbat eden Dr. Ömer Coşkun çeşitli kongrelerde ulusal (Coşkun Ö. Kronik Toluen intoksikasyonunda periferik sinir sistemi hasarı. 29. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresi, En iyi üçüncü poster ödülü, 1-5 Eylül, P-27, GATA, ANKARA) ve uluslar arası (Coskun O. 3 Congresso Italo-Turco Di Laringologia 15-16 Ottobre, En iyi poster ödülü, Ottobre 2004 Chieti-Pescara, ITALIA) ödüller kazanmıştır. Türkiye’nin ilk ve Tek Herbalist, akademisyen doktorudur. Yard. Doç Dr. Ömer COŞKUN Tabip, bilim adamı, herbalist, bitkisel ilaç araştırmacısı, yazarı ve bitki özleri üreticisidir. Bitkisel ilaç uygulanması düşünüldüğünde şifalı bitkiler ve antioksidanlarla ilgili 47 uluslararası ve 68 ulusal çalışma yapmış bir tıp doktorudur.

ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALARIM:Demir H, Kanter M, Coskun O, Uz YH, Koc A, Yildiz A.1. Effect of black cumin (Nigella sativa) on heart rate, some hematological values, and pancreatic beta-cell damage in cadmium-treated rats.
Biol Trace Elem Res. 2006 May;110(2):151-62.Kanter M, Coskun O, Kalayci M, Buyukbas S, Cagavi F.2. Neuroprotective effects of Nigella sativa on experimental spinal cord injury in rats.
Hum Exp Toxicol. 2006 Mar;25(3):127-33.Kanter M, Coskun O, Budancamanak M.

3. Hepatoprotective effects of Nigella sativa L and Urtica dioica L on lipid peroxidation, antioxidant enzyme systems and liver enzymes in carbon tetrachloride-treated rats.
World J Gastroenterol. 2005 Nov 14;11(42):6684-8.

Kanter M, Coskun O, Gurel A.

4. Effect of black cumin (Nigella sativa) on cadmium-induced oxidative stress in the blood of rats.Biol Trace Elem Res. 2005 Dec;107(3):277-87.

Kanter M, Coskun O, Uysal H.

5. The antioxidative and antihistaminic effect of Nigella sativa and its major constituent, thymoquinone on ethanol-induced gastric mucosal damage.
Arch Toxicol. 2006 Apr;80(4):217-24.

Uzun L, Ugur MB, Cinar F, Coskun O.

6. [Long-term results of radiofrequency-assisted posterior transverse cordotomy in a rabbit model]Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2005;14(1-2):5-9.

Oter S, Edremitlioglu M, Korkmaz A, Coskun O, Kilic D, Kisa U, Yaren H, Bilgic H.

7. Effects of hyperbaric oxygen treatment on liver functions, oxidative status and histology in septic rats.Intensive Care Med. 2005 Sep;31(9):1262-8. Epub 2005 Jul 21.

Edremitlioglu M, Kilic D, Oter S, Kisa U, Korkmaz A, Coskun O, Bedir O.

8. The effect of hyperbaric oxygen treatment on the renal functions in septic rats: relation to oxidative damage.Surg Today. 2005;35(8):653-61.

Kalayci M, Coskun O, Cagavi F, Kanter M, Armutcu F, Gul S, Acikgoz B.

9. Neuroprotective effects of ebselen on experimental spinal cord injury in rats.
Neurochem Res. 2005 Mar;30(3):403-10.

Ocakci A, Coskun O, Tumkaya L, Kanter M, Gurel A, Hosnuter M, Uzun L.

10. Beneficial effects of Ebselen on corrosive esophageal burns of rats.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006 Jan;70(1):45-52. Epub 2005 Jun 23.

Kanter M, Coskun O, Armutcu F, Uz YH, Kizilay G.

11. Protective effects of vitamin C, alone or in combination with vitamin A, on endotoxin-induced oxidative renal tissue damage in rats.
Tohoku J Exp Med. 2005 Jun;206(2):155-62.

Armutcu F, Coskun O, Gurel A, Kanter M, Can M, Ucar F, Unalacak M.

12. Thymosin alpha 1 attenuates lipid peroxidation and improves fructose-induced steatohepatitis in rats.Clin Biochem. 2005 Jun;38(6):540-7.

Armutcu F, Coskun O, Gurel A, Sahin S, Kanter M, Cihan A, Numanoglu KV, Altinyazar C.

13. Vitamin E protects against acetone-induced oxidative stress in rat red blood cells.
Cell Biol Toxicol. 2005 Jan;21(1):53-60.

Korkmaz A, Oter S, Sadir S, Coskun O, Topal T, Ozler M, Bilgic H.

14. Peroxynitrite may be involved in bladder damage caused by cyclophosphamide in rats.
J Urol. 2005 May;173(5):1793-6.

Gurel A, Coskun O, Armutcu F, Kanter M, Ozen OA.

15. Vitamin E against oxidative damage caused by formaldehyde in frontal cortex and hippocampus: biochemical and histological studies.
J Chem Neuroanat. 2005 May;29(3):173-8.

Topal T, Oztas Y, Korkmaz A, Sadir S, Oter S, Coskun O, Bilgic H.

16. Melatonin ameliorates bladder damage induced by cyclophosphamide in rats.
J Pineal Res. 2005 May;38(4):272-7.

Ozcan A, Korkmaz A, Oter S, Coskun O.

17. Contribution of flavonoid antioxidants to the preventive effect of mesna in cyclophosphamide-induced cystitis in rats.
Arch Toxicol. 2005 Aug;79(8):461-5. Epub 2005 Mar 31.

Coskun O, Oter S, Korkmaz A, Armutcu F, Kanter M.

18. The oxidative and morphological effects of high concentration chronic toluene exposure on rat sciatic nerves.
Neurochem Res. 2005 Jan;30(1):33-8.

Coskun O, Armutcu F, Kanter M, Kuzey GM.

19. Protection of endotoxin-induced oxidative renal tissue damage of rats by vitamin E or/and EGb 761 treatment.
J Appl Toxicol. 2005 Jan-Feb;25(1):8-12.

Coskun O, Kanter M, Korkmaz A, Oter S.

20. Quercetin, a flavonoid antioxidant, prevents and protects streptozotocin-induced oxidative stress and beta-cell damage in rat pancreas.
Pharmacol Res. 2005 Feb;51(2):117-23.

Sayan H, Ozacmak VH, Ozen OA, Coskun O, Arslan SO, Sezen SC, Aktas RG.

21. Beneficial effects of melatonin on reperfusion injury in rat sciatic nerve.
J Pineal Res. 2004 Oct;37(3):143-8.

Coskun O, Ocakci A, Bayraktaroglu T, Kanter M.

22. Exercise training prevents and protects streptozotocin-induced oxidative stress and beta-cell damage in rat pancreas.
Tohoku J Exp Med. 2004 Jul;203(3):145-54.

Kanter M, Coskun O, Korkmaz A, Oter S.

23. Effects of Nigella sativa on oxidative stress and beta-cell damage in streptozotocin-induced diabetic rats. Anat Rec A Discov Mol Cell Evol Biol. 2004 Jul;279(1):685-91.

24. Aktas, R.G. Altaner S., Güven A., Coskun O., Barut C., Ozen A. Histopathologic examination of the effects of Cyclosporin A alone and the combined therapy with prednisolone on lung: an experimental study. Microsc. Microanal. 9, 1382-1383 (Suppl 2) (2003).

25. Kanter, M. Yoruk, M., B. Ozbay, T. Karaca, S. Acar, Coskun O. Distribution of mast cells in lung tissues of rats exposed to biomass smoke. Scand. J. Lab. Anim. Sci. No: 2. vol. 31 (2004).

26. Ogur R., Coskun, O., Korkmaz A., Oter S., Yaren H., Hasde M. High nitrate intake impairs liver functions and morphology in rats; protective effects of alpha-tocopherol. Environmental Toxicology and Pharmacology, 20(1), 161-166 (2004).

27. Coskun, O. Kanter, M., Oter S., Korkmaz A., Armutcu, F. Ebselen protects against oxidative and morphological effects of high concentration chronic toluene exposure on rat sciatic nerves. Environmental Toxicology and Pharmacology, In press (2005).

28. Cabuk, M., Coskun O., Kanter, M., Ocakcı, A., Buyukbas, S., Tumkaya, L., Hosnuter M. Role of caffeic acid phenethyl ester, an active component of propolis, against NAOH-induced esophageal burns of rats. World Journal of Gastroenterology, In press (2005).

29. Eser, O., Coskun, O., Fidan, H., Ela, Y. The attenuation of vasospasm by using dexmedetomidine after experimental subarachnoidal haemorrhage model in rabbits, Intensive Care Medicine, In press (2005).

30. Altan, MF., Coskun, O., Dönmez S., Kanter, M., Kartal, ME, Buyukbas S. Effects of combined treatment of nigella sativa and human parathyroid hormone on bone mass, biomechanical behaviour and structure in streptozotocin-induced diabetic rats. Tohoku J. Exp. Med., In press (2005).

31. Coskun, O., Kanter, M., Altan, MF., Dönmez S., Buyukbas S., Kartal, ME. The effects of quercetin on bone minerals, biomechanical behaviour and structure in streptozotocin-induced diabetic rats. Biological Trace Element Research. In press (2005).

32. Cagavi, F., Kalayci, M., Ozer, Y., Coskun, O. Gul S, Altunkaya, H., Kanter, M., Acıkgoz B. Comparison of the anticonstrictor effect of nimodipine and magnesium sulfate on cerebral vasospasm after subarachnoid hemorrhage in rabbits. Neurochemical Research. In press (2005).

33. Coskun, O., Oters, S., Sezen, S., Oztas, E. Using melatonin an contraseptive in rats and its effects on the liver histology. 5th Balkan Military Medical Congress, GATA, Ankara, 25-28 September, P384, 2000.

34. Gunaydın, A.A., Coskun, O., Duman, S., Ozacmak, V.H. Experimental research of embryotoxic factor in neonates with meningomyelocele and their mothers sera. Molecular Mechanisms of Neurodegeneration, Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano, Italy, 2-4 May, P03, 2003.

35. Sayan, H., Ozacmak, V.H., Ozen, O.A., Coskun, O., Arslan, S.O., Sezen S.C, Aktas, R.G. Beneficial effects of melatonin on reperfusion injury in the rat sciatic nerve. Molecular Mechanisms of Neurodegeneration, Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano, Italy, 2-4 May, P12, 2003.

36. Arslan, S.O., Celik, I.L., Armutcu, F., Coskun, O., Ozen, O.A., Gurel, A., Sayan, H. The effect of thymoquinone on ethanol-induced acute gastric ulcer in the rats. 5th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya, Turkey, October 30-November 2, P24, 2003.

37. Coskun, O. Kucuker, H., Armutcu, F., Barut, C., Karagulle, C., Ozdogan, U.K., Kanter, M. Death Due to a Methane Gas Explosion in Coal-Mine Accidents. 10th International Congress of Toxicology, ICTX Congress, Tampere, Finland, 11-15 July, P929, Toxicology and Applied Pharmacology 2004.

38. Coskun, O. Oter, S., Korkmaz, A., Kanter, M. Neuroprotective Action of Ebselen On Rat Motoneurons After Chronic High Dose Toluene Exposure. 12th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, University of California San Diego, La Jolla, CA, USA, 24-29 July, P1-13, 04A-262-ICHC. The Journal of Histochemistry and Cytochemistry 2004.

39. Coskun, O. Kanter, M., Cetin, K. Effect of Chronic Finasteride on Hsp70. In Seminiferous Tubules Of Rat Testes. 12th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, University of California San Diego, La Jolla, CA, USA, 24-29 July, P4-5, 04A-270-ICHC The Journal of Histochemistry and Cytochemistry 2004.

40. Coskun, O. Kanter, M., Gurel, A., Armutcu, F. Ebselen Protects Against Formaldehyde-Induced Oxidative Stress In Rat Frontal Cortex. 12th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, University of California San Diego, La Jolla, CA, USA, 24-29 July, P4-11, 04A-248-ICHC, The Journal of Histochemistry and Cytochemistry 2004.

41. Coskun, O. Kanter, M. Effects of GnRH Agonist on Oocyte Number And Maturation In Mice: An Immunohistochemical Study. 12th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, University of California San Diego, La Jolla, CA, USA, 24-29 July, P12-7, 04A-269-ICHC. The Journal of Histochemistry and Cytochemistry 2004.

42. Oter, S., Edremitlioglu, M., Korkmaz, A., Coskun, O., Kılıc, D., Kısa, U., Bilgic, H. Effects of Hyperbaric Oxygen Treatment on Liver Functions in Septic Rats. Infectious Disease Society of America, 42nd Annual Meeting of IDSA, Boston, USA, September 30-October 3, 2004.

43. Uzun L., Ugur MB., Cınar F., Coskun, O. Radiofrequency Assisted Posterior Transverse Cordotomy Using a Rabbit Experimental Model. 3 Congresso Italo-Turco Di Laringologia, Chieti-Pescara, ITALIA, 15-16 Ottobre, (En iyi poster ödülü) 2004.

44. Coskun, O. Gamze Mocan Kuzey, Mehmet Kanter, Ferah Armutcu. Role of caffeic acid phenethyl ester, an active component of propolis, against endotoxin-induced lipid peroxidation and renal damage in rats. WASPALM, İstanbul 2005.

45. Coskun, O. Kocailik, A., Aksu, B., Tumkaya, L., Buyukbas, S., Duran E. Neuroprotective effects of ebselen on reperfusion injury in rat sciatic nevre. APICA, Kuşadası, İzmir 2005.

46. Coşkun Ö., Yakan B., Öztaş E., Sezen Ş., Günaydın A.A.: �ntioxidant and Hepatoprotective Activity of Vitamin E And EGb 761 in Experimental Endotoxemic Rats.�Turkish Journal of Medical Sciences: 30:427-432, (2000).

47. Küçüker H., Coşkun Ö., Özen OA., Barut Ç. �atal thioridazine hepatotoxicity: A case report.�The Turkish Journal of Toxicology: vol. 1 (1): pp 39-42, (2003).

48. Coskun, O. Kanter, M., Armutcu, F., Cetin K., Kaybolmaz B., Yazgan, O. �rotective effects of quercetin, a flavonoid antioxidant, in absolute ethanol-induced acut gastric ulcer.�European Journal of General Medicine: 1 (3): pp 37-42, (2004).

49. Armutcu, F., Söğüt., S., Gürel, A., Kart, L., Coşkun, O. �xidant and Antioxidant Status of Plasma and Erythrocyte in The Bleomycin-administrated Rats: The Protective Role of Erdosteine and Vitamin E� Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi: 4 (14): 1-9, (2004).

50. Uzun L., Çınar F., Uğur MB., Coşkun, O. �adyofrekans Posterior Transvers Kordotomi, Tavşan modeli çalışması� Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi (2004).

51. Coskun, O. Kanter, M. �nRH agonist stimulate oocyte number and maturation in mice superovulated with eCG and hCG.�European Journal of General Medicine: (2005).

52. Küçüker H., Coşkun Ö., Kanter M. �atal tiner: A case report.�The Turkish Journal of Toxicology (2005).

53. Küçüker H., Coşkun Ö., Armutcu, F., Uzun L., Kanter M., Çetin K., Kaybolmaz B. �eye Sendromuna bağlı ölümde otopsi bulguları: Olgu Sunumu. Toksikoloji Dergisi, nisan 2005 (cilt 3, sayı 2). Findings in Death Due To Reye� Syndrome: A case report. Pp: 19-23, �The Turkish Journal of Toxicology(2005).

ULUSAL ÇALIŞMALARIM:

54. Kutlubay R., Coşkun Ö., Ekinci N., Alper M., Bozkurt A., Uçmak H. tek taraflı orşidektominin karşı taraftaki testis üzerine morfolojik ve morfometrik etkileri. Morfoloji dergisi, 5(1-2): 6-8, (1997).

55. Kutlubay R., Coşkun Ö., Güven M., Alper M.  alproate uygulanan ratlarda hepatotoksisite ve karnitin uygulanmasının etkileri. Erciyes Tıp Dergisi, 19(2): 74-77, (1997).

56. Coşkun Ö., Kutlubay R., Yakan B., Ekmekçioğlu O., Öztürk Ö.  L-Carnitine uygulanan ratların testis dokusunda görülen morfolojik ve morfometrik değişiklikler. T. Klin. Tıp Bilimleri, 18: 236-239, (1998).

57. Coşkun Ö., Kutlubay R., Yakan B: Çoğun müsküler egzersiz sonrasında sıçan karaciğerinde görülen morfolojik ve serum biyokimyasal değişiklikleri ve karnitinin etkisi. T Klin J Med Sci, 19: 209-214, (1999).

58. Coşkun Ö., Yakan B., Öztaş E., Sezen Ş., Günaydın A.A.:  ntioxidant and Hepatoprotective Activity of Vitamin E And EGb 761 in Experimental Endotoxemic Rats. Turkish Journal of Medical Sciences: 30:427-432, (2000).

59. Öztaş E., Coşkun Ö., Sezen Ş., Korkmaz C., Günaydın A.A.: Şiperbarik Oksijen uygulamasının Sıçan Embriyosu Gelişimi Üzerine Etkileri.  Gülhane Tıp Dergisi : 41 (1):51-57, (2000).

60. Cıncık M., Sezen Ş,, Coşkun Ö., Korkmaz C., Özsoy H.M.: Şarklı Kültür ve İnkübasyon Modellerinin Oosit İn-vitro Maturasyonuna Etkileri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi: 20 (5): 291-294 (2000).

61. Coşkun Ö., Öter Ş., Korkmaz A., Sezen Ş., Öztaş E.: Çoğun Egzersiz ile İskelet Kasında Oluşan Glikojen Azalması, Laktik Asit Birikmesi ve Morfolojik Değişikliklere, Karnitinin Etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi: 20; 325-333, (2000).

62. Coşkun Ö., Öter Ş.: L-karnitin (L-Carnitine): Genel bilgiler ve egzersiz ile ilişkisi; fizyolojik ve morfolojik etkileri. Sağlık Dergisi 3(1): 11-23, (2001).

63. Coşkun Ö., Öter Ş., Korkmaz A., Öztaş E., Sezen Ş.: Çoğun Musküler Egzersiz ve Adrenalinin Serum Karnitin ve Doku Glikojenine Etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi: 21; 17-24, (2001).

64. Günaydın AA., Sezen Ş., Coşkun Ö., Cıncık M., Öztaş E., Duman S.:  eningomyelosel Anomalili Yenidoğanların ve Annelerinin Serumlarında Bulunan Olası Embriyotoksik Faktörlerin Tavuk Embriyosunda Oluşturduğu Malformasyonlar. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi: 21; 25-30, (2001).

65. Küçüker H., Coşkun Ö., Özen OA., Barut Ç. Çatal thioridazine hepatotoxicity: A case report. The Turkish Journal of Toxicology: vol. 1 (1): pp 39-42, (2003).

66. Coskun, O. Kanter, M., Armutcu, F., Cetin K., Kaybolmaz B., Yazgan, O.  rotective effects of quercetin, a flavonoid antioxidant, in absolute ethanol-induced acut gastric ulcer. European Journal of General Medicine: 1 (3): pp 37-42, (2004).

67. Armutcu, F., Söğüt., S., Gürel, A., Kart, L., Coşkun, O.  xidant and Antioxidant Status of Plasma and Erythrocyte in The Bleomycin-administrated Rats: The Protective Role of Erdosteine and Vitamin E  Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi: 4 (14): 1-9, (2004).

68. Uzun L., Çınar F., Uğur MB., Coşkun, O. radyofrekans Posterior Transvers Kordotomi, Tavşan modeli çalışması  Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi (2004).

69. Coskun, O. Kanter, M.  nRH agonist stimulate oocyte number and maturation in mice superovulated with eCG and hCG. European Journal of General Medicine: (2004).

70. Küçüker H., Coşkun Ö., Kanter M. çatal tiner: A case report. The Turkish Journal of Toxicology

71. Coşkun Ö., Kutlubay R., Yakan B., Ekmekçioğlu O. L-Carnitine uygulanan ratlarda testis dokusunda görülen morfolojik ve morfometrik değişiklikler. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 1. Ulusal Kongresi, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, P2/59, 1997.

72. Kutlubay R., Coşkun Ö., Güven M., Alper M. Valproate uygulanan ratlarda hepatotoksisite ve carnitine uygulanmasının etkileri. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 27-30 Mayıs, p: 194, 1997.

73. Coşkun Ö., Kutlubay R., Yakan B. Yoğun müsküler egzersiz sonrasında sıçan karaciğerinde görülen morfolojik ve serum biyokimyasal değişiklikleri ve karnitinin etkisi. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi. Diyarbakır, 8-11 Eylül, p: 66, 1998.

74. Coşkun Ö., Kutlubay R., Yakan B., Saraymen R., Oğuzkaya M. Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan endotoksemide karaciğer histopatolojisi ve vitamin E, vitamin C ve EGb761’in etkileri. XVII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 20-22 Nisan, p: 42, 1999.

75. Öztaş E., Coşkun Ö., Sezen Ş., Korkmaz C., Cıncık M. Sıçan embriyosu yaşının tespit edilmesi. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.62, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

76. Günaydın AA., Sezen Ş., Coşkun Ö., Cıncık M., Öztaş E., Duman S. Meningomyelosel anomalili yenidoğanların ve annelerinin serumlarında bulunan olası embriyotoksik faktörlerin tavuk embriyosunda oluşturduğu malformasyonlar. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.63, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

77. Cıncık M., Sezen Ş., Coşkun Ö., Korkmaz C., Öztaş E., Şeftalioğlu A. Oosit zar matürasyonu ve (O) oosit-spermium ilişkisinin elektron mikroskobik incelenmesi. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.71, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

78. Cıncık M., Sezen Ş., Coşkun Ö., Şeftalioğlu A. Farklı mayoz evrelerindeki oositlerin çekirdek ve sitoplazma matürasyonlarının elektron mikroskobik incelenmesi. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.72, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

79. Sezen Ş., Coşkun Ö., Günaydın AA., Kaya N., Duman S. Konya yöresi ve çevresindeki infertil erkeklerde yaş gruplarına göre sperm parametrelerinin değerlendirilmesi. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.74, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

80. Cıncık M., Sezen Ş., Coşkun Ö. Farklı mayoz evrelerindeki insan oositlerinde spermium lokalizasyonunun incelenmesi. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.75, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

81. Cıncık M., Sezen Ş., Coşkun Ö., Korkmaz C., Şeftalioğlu A. Farklı mayoz evrelerindeki oositlerin in-vitro matürasyon sürelerinin değerlendirilmesi. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.76, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

82. Coşkun Ö., Sezen Ş., Öter Ş. Egb761’in fare trombosit sayısı ve büyüklüğü üzerine etkileri. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.88, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

83. Cıncık M., Sezen Ş., Coşkun Ö., Öztaş E. Farklı kültür ve inkübasyon modellerinin oosit in-vitro matürasyonuna etkileri. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.120-121, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

84. Cıncık M., Sezen Ş., Coşkun Ö., Korkmaz C. Gonadotropinlerin oosit in-vitro matürasyonuna etkileri. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.122, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

85. Kaya N., Sezen Ş., Günaydın AA., Coşkun Ö., Cüce H. Astenozoospermili semen örneklerinin değişik mediumlar kullanılarak swim up metoduyla değerlendirilmesi. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.123, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

86. Coşkun Ö., Öztaş E., Yaman H. Deneysel kolon anastomozlarında hiperbarik oksijen tedavisinin histopatolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.140, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

87. Coşkun Ö., Öter Ş., Korkmaz A. Değişik dozlarda hiperbarik oksijen uygulamasının etkileri. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.149, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

88. Coşkun Ö., Öter Ş., Korkmaz A. Hiperbarik oksijen ve oksidatif stres: sıçan akciğerinde yapılan karşılaştırmalı bir çalışma. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.150, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

89. Sezen Ş., Coşkun Ö., Günaydın AA., Kaya N., Duman S. Mast hücresi gözlenen ve gözlenmeyen infertil olgularda spermiyogram değerlerinin incelenmesi. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.154, Kayseri, 28-31 Ağustos 2000.

90. Barut Ç, Coskun Ö, Küçüker H, Özen OA, Yenidünya S. Olgu Sunumu: Metan gazına bağlı ölüm. (Tam metin bildiri). lll. Uluslararası Katılımlı İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu, syf 131-133, Zonguldak, 2003.

91. Coskun Ö, Öter S, Korkmaz A, Armutcu F. Kronik Toluen intoksikasyonunda periferik sinir sistemi hasarı. 29. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresi: Özet Kitabı, syf.106, En iyi üçüncü poster ödülü, 1-5 Eylül, P-27, GATA, ANKARA, 2003.

92. Coskun Ö, Sezen ŞC., Sayan H., Aktaş RG. Siyatik sinir iskemi reperfüzyon hasarında melatoninin koruyucu etkileri. Uluslar arası Katılımlı 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi: Özet Kitabı, syf.71, sözlü sunu 35, 2-5 Eylül, İZMİR, 2003.

93. Gurel A, Armutcu F, Kanter M, Coskun O, Ozen OA. The effect of vitamin E on the superoxide dismutase activity and malondealdehyde levels on frontal lobe tissue of rats in formaldehyde intoxication. Neuroanatomy, volume 3, supplement 1, pp 24-25, 2004.

94. Coskun O, Kanter M, Korkmaz A, Oter S, Armutcu F, Gurel A. The oxidative and morphological effects of chronic thinner exposure on rat hippocampus. Neuroanatomy, volume 3, supplement 1, pp 31, 2004.

95. Gurel, A., Coskun, O., Armutcu, F., Kanter, M., Ozen, O.A, �nvestigation of Protective Effect of Vitamin E on Oxidative Damage of Rat Hippocampal Tissue in Formaldehyde Intoxication� Neuroanatomy, volume 3, supplement 1, pp 33, 2004.

96.. Coskun O, Kanter M, Kaybolmaz B, Cetin K, Yazgan O. Light and electron microscopic investigation of chronic thinner exposure on rat sciatic nerve tissues. Neuroanatomy, volume 3, supplement 1, pp 41, 2004.

97.. Coşkun Ö., Kanter M., Çetin K., Kaybolmaz B., Yazgan Ö., Armutcu F. Flavanoid türü antioksidan olan quercetin�n absolu etanol ile oluşturulan akut gastrik ülseri engelleyici etkileri. VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Özet Kitabı, Syf.157, Mersin, 18-21 Mayıs 2004.

98.. Armutcu F., Gürel A., Coşkun Ö., Kanter M., Can M. Yüksek fruktoz diyeti ile oluşturulan karaciğer yağlanmasında lipid peroksidasyonu ve timozin alfa-1�n koruyucu etkisi. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Özet Kitabı, Syf.118, Marmaris, 5-9 Eylül, 2004.

Merhaba, Sitemize Hoşgeldiniz
Siz hiç vademecum (ilaç rehberi) karıştırıp da benim şu şikayetlerim var, acaba hangi ilaçları kullansam diyen bir hasta gördünüz mü? Halbuki vademecumlar, ilaçlar ile ilgili bir ton bilginin bulunduğu ilaç ansiklopedileridir. Piyasadaki her ilacın prospektüsünü yani özelliklerini ve kullanımlarını anlatan, tuğla kalınlığında kaynaklardır. Doktorları büyük dertlerden kurtarır. Her yıl yenisi çıkar. Dolayısıyla yeni ilaçlar da içinde yer alır. Vademecum Latincede rehber demektir. Kelimenin tam anlamı “git benimle” demektir. Fakat onunla birlikte giden veya ondan bir ilaç ismi alıp da kullanan hasta göremezsiniz. Neden?

Çünkü ilaçlar insan sağlığını direkt etkileyen ve Sağlık Profesyonelleri yani Doktorlar tarafından reçete edilmesi gereken maddelerdir. Peki ya bitkiler, onlar da ilaç gibi etki ederler. Onları da toplayan, üreten, formülize eden ve tavsiye eden Sağlık Profesyonellerinin olması gerekmezmi? İşte Doctorherbalist.com bu ihtiyaçtan doğdu.

Dünyanın en saygın Üniversitelerinin Tamamlayıcı Tıp Kliniklerinde, bitkisel droglar uygulanır. Türkiye’de ise bunun yaygınlaşmasında öncü kişilerden birisi olan Yrd. Doç. Dr. Ömer Coşkun danışmanlığında, ANC, Tansalp, Kansalp şirketleri kuruldu.